Nr. Comisia Responsabil Membrii
1

Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului

și a abandonului școlar

prof. Petru TĂNASE

prof. George MUREȘAN

prof. Bogdana SALVAN

ing. Anca IUGA

2 Comisia pentru proiecte europene ing. Gioconda NEAMȚ

ing. Neamț GAVRILĂ

prof. Bogdana Salvan

ing. Andreea ROMAN

3 Comisia pentru gestionare SIIR ing. Cristian COSMA

inf. Daniel BURDUHOS

sec. Nicolae MORARU

ec. Ionela PINCA

admin. Anamaria DEDEA

ing. Adina TĂNASE

prof. Vasile MIZGAN

4 Comisia pentru salarizare ing. Cristian COSMA

ec. Ionela PINCA

sec. Nicolae MORARU

5 Comisia de imagine și site-ul școlii prof. Vasile MIZGAN

inf. Daniel BURDUHOS

ing. Gioconda NEAMȚ

ing. Gavrilă NEAMȚ

prof. Romelia COSMA

ing. Anca IUGA

ing. Adina TĂNASE

ing. Andreea ROMAN

6 Comisia de inventariere a patrimoniului ing. Cristian COSMA

admin. Anamaria DEDEA

ing. Adina TĂNASE

prof. Vasile MIZGAN

7

Comisia pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului

pe școală

inf. Daniel BURDUHOS

ing. Adina TĂNASE

prof. Radu BĂEȘ

prof. Simona NISTOR

8

Comisia pentru verificarea documentelor școlare și a actelor

de studii

ing. Nicolae BURDEȚI

prof. Doina CANTOR

prof. Bogdana SALVAN

inf. Daniel BURDUHOS