Nr. Comisia Responsabil Membrii
1 Comisia pentru curriculum prof. Adina TĂNASE

prof. Simona Nistor

prof. Gabriela MEȘCO

2 Comisia de evaluare și asigurare a calității ing. Anca IUGA

prof. Alexandra MIHĂILĂ

prof. Romelia COSMA

ing. Andreea ROMAN

3 Comisia pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică ing. Nicolae BURDEȚI

ing. Georgeta POPA

ing. Andreea ROMAN

4 Comisia de securitate și sănătate în muncă  ing. Cristian COSMA

prof. Adina TĂNASE

admin. Anamaria DEDEA

ing. Sanda RĂDAC

 

5 Comisia pentru cotrolul managerial intern prof. Vereș Liliana

inf. Ioan Daniel  BURDUHOS

ing. Burdeți Nicoale

admin.  Ana-Maria DEDEA

6 Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și a discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității prof. George MUREȘAN

prof. Petru TĂNASE

prof. Iuga Anca