Nr. crt.

Numele și prenumele

Funcția

1.        

Pahone Gavrilă POP

paznic

2.        

paznic

3.        

Ana DRĂDICI

îngrijitor

4.        

Maria ONUL

îngrijitor

5.        

Adriana POP

îngrijitor

6.        

Maria ONIȘOR

îngrijitor

7.        

Maria PINCA

îngrijitor

8.        

Lucian Ioan MOLDOVAN

bucătar

9.        

Victorița GRIGORE

bucătar

10.    

Viorel SPERMEZAN

zugrav

11.    

Daniel ILOVAN

șofer

12.    

Toderici LUCA

îngrijitor spaţii verzi