Astăzi s-au întors acasă din Estonia, după o călătorie epuizantă, membrii echipajului Colegiului Silvic Transilvania Năsăud, care au reprezentat România la ediţia a 14-a a Concursului European de Silvicultură, ce s-a desfăşurat în perioada 20 – 24 mai 2015 la LUUA Forestry School, sub patronajul organizaţiei Europeea Internaţional. Echipa noastră a fost formată din elevii Purcil Ionuţ Cristian, Lăcătuş Petru Rareş, Georza Ionuţ Nicolae, Pavel Ovidiu Dănuţ, şi doi profesori însoţitori, ing. Neamţ Gavrilă şi ing. Cosma Cristian, fiind condusă de prof. Onul Gavrilă, directorul instituţiei.

După plasarea pe primul loc la Concursul de Competenţe în Silvicultură de la Brşov, din mai 2015, Colegiul Silvic Năsăud a câştigat dreptul de a reprezenta România la faza europeană a acestei competiţii. Şcoala silvică năsăudeană a făcut eforturi semnificative în dotare cu echipamente profesionale specifice concursului, dar şi în pregătirea amănunţită a elevilor concurenţi, mergând până la cele mai sensibile detalii. Cu toate greutăţile concursului, rezultate atât din gradul ridicat de dificultate al probelor, cât şi datorită vremii potrivnice din Estonia din perioada respectivă, elevii români au avut o prestaţie apreciabilă, reuşind la final să obţină un onorabil loc 8 din 17 echipe. De remarcat că echipa României s-a plasat în prima jumătate a clasamentului, în faţa unor ţări cu puternice tradiţii în silvicultură, ţări care în ediţiile anterioare erau abonate la locuri fruntaşe, cum fi Franţa, Suedia, Austria, Belgia, Olanda etc.

În esenţă, concursul, desfăşurat pe parcursul a 4 zile, a fost dificil, dar şi spectaculos şi a cuprins: o probă de doborâre cu fierăstraie mecanice, o probă de traseu cu diferite ateliere în care sunt verificate cunoştinţele de silvicultură şi mai multe probe practice de verificare a deprinderilor de lucru de precizie în mânuirea fierăstraielor. La toate aceste probe, important este şi timpul în care acestea sunt parcurse. Rezultatele obţinute demonstrează accentul pus de şcoala năsăudeană în pregătirea practică a elevilor şi, în acelaşi timp, preocuparea constantă a Colegiului Silvic Transilvania Năsăud de a dezvolta parteneriate cu cât mai multe şcoli din Comunitatea europeană.

Participarea la acest concurs a fost susţinută de o serie de instituţii din judeţ şi sponsori, cărora conducerea şcolii le aduce sincere mulţumiri: Consiliul Judeţean Bistriţa – Năsăud – d-lui preşedinte Emil Radu Moldovan, d-lui primar al oraşului Năsăud prof. Mircea Romocea, primăria Romuli – d-lui primar Moniţa Ioan, Ocolului Silvic Romului – d-lui ing. Gabriel Stanciu, O.S. Someş – Ţibleş – dlui ing. Mihai Mureşan, O.S. Izvoarele Someşului – dlui ing. Gelu Nechita, O.S. Dealul Negru – d-lui ing. Dan Pintea, O.S. Lunca Ilvei – d-lui ing. Radu Văsieş, Uniunea Comunelor Grănicereşti Năsăudene – preşedinte Gheorghe Onul, Clubul Rotary Năsăud – d-nei. jur. Ioana Ani, preotului Ovidiu Sermeşan, Asociaţiei Europea România şi Asociaţiei Eco – Silvic Năsăud a Colegiului Silvic Transilvania Năsăud.

În pregătirea practică şi achiziţionarea echipamentelor, elevii au beneficiat de ajutorul concret şi substanţial al firmelor MIS GRUP – dl. ing. Octavian Iugan şi HUSQVARNA – dl. Titu Bertel. Conducerea şcolii felicită elevii pentru rezultatele obţinute, apreciază efortul depus de profesorii implicaţi în pregătirea lotului şi mulţumeşte tuturor celor ce au fost alături de noi în parcurgerea acestei frumoase etape din viaţa Colegiului Silvic Transilvania Năsăud.

 • arborada
 • dscn2172
 • dscn2216
 • dscn2236
 • dscn2245
 • dscn2247
 • dscn2252
 • dscn2258
 • dscn2259
 • dscn2270
 • dscn2317
 • dscn2334
 • dscn2349
 • dscn2392
 • dscn2404
 • p1020005
 • p1020006
 • p1020034
 • p1020061
 • p1020064