Şcoala noastră s-a înfiinţat în anul 1946, cu denumirea de Şcoala de Brigadieri Silvici Năsăud. Hotărârea de înființare a școlii a fost publicată în Buletinul oficial (partea I B), nr. 168, din 23 iulie 1946. Lipsa unui local propriu și a mobilierului a făcut ca școala să-și deschidă porțile de-abia la 1 decembrie 1946 în localul ,,Rahova”, iar cazarea elevilor să se facă la școala normală.

În cei doi ani de existență, au fost şcolarizaţi 45 de brigadieri silvici, 36 de pădurari şi 21 de şefi de ocoale silvice.

Visul atâtor generații de grăniceri s-a împlinit! Năsăudul și-a adjudecat pe merit, încă o cetate de lumină, prinsă în diadema sa de ,,oraș al școlilor”. A fost greu, dar oamenii adevărați n-au dezarmat. Prin dăruirea și sacrificial lor, învățământul silvic năsăudean a devenit realitate. De aici, el își va croi un drum unic, sporind zestrea culturală a Năsăudului și împânzind țara cu specialiști și buni profesioniști în domeniul silviculturii.

În anul 1948, Şcoala de Brigadieri Silvici Năsăud îşi va schimba denumirea în Şcoala Tehnică Silvică Năsăud. Deschiderea festivă a cursurilor a avut loc la 17 octombrie 1948. Școala va funcționa în localul fostului liceu de fete și în care își desfășoară activitatea și în prezent. Localul a fost construit pe vechile ruine ale Institutului militar (înființat în anul 1784).

Începând cu anul şcolar 1955/1956 şcoala se va numi Centrul Şcolar Silvic Năsăud, care cuprindea:

  • Şcoala tehnică de maiştri silvicultori cu o perioadă de 3 ani, fiind admiși absolvenți ai școlii profesionale silvice, încadrați în producție, cu o vechime în sectorul silvic de cel puțin 2 ani.
  • Şcoala profesională de ucenici silvicultori cu o perioadă de școlarizare de 3 ani, unde au fost admiși absolvenții școlilor elementare de 7 clase.
  • Şcoala profesională de pădurari (din anul școlar1956/1957) cu o perioadă de școlarizare de 2 ani, unde au fost admiși absolvenții școlilor elementare de 7 clase, având serviciul militar satisfăcut și vârsta maximă de 30 de ani.

Din anul 1963, şcoala apare cu titulatura de Şcoala Forestieră Silvică Năsăud, care va avea profilurile:

  • Şcoală tehnică de tehnicieni de exploatare
  • Şcoală tehnică de maiştri (maiștri exploatare și transporturi forestiere)
  • Şcoala profesională de pădurari

Din 1 septembrie 1970, denumirea şcolii se va schimba în Şcoala Profesională Silvică Năsăud.

Cu anul școlar 1973/1974 începe o nouă filă a învățământului silvic năsăudean, prin înființarea, în anul 1973, a Liceului Silvic Năsăud.

Începând cu anul şcolar 1990/1991 Liceul Silvic Năsăud îşi schimbă denumirea în Grupul Şcolar Silvic Năsăud, iar din 1 septembrie 2013 în Colegiul Silvic „Transilvania” Năsăud.

La șapte decenii de existență, școala noastră are o zestre deosebită: absolvenții. Ei vorbesc cel mai bine, prin graiul muncii și al realizărilor personale, de rolul acestei unități de învățământ în formarea de buni specialiști, dar și de oameni adevărați.

(Radu Băeş Istoria învăţământului silvic năsăudean, Ed. Dimitres, Bistriţa, 2002).