Repartizarea candidaților 

!!! Accesul candidaților în sălile de examen se face pe baza

actului de identitate până la ora 830.