Proba A - Competențe lingvistice de comunicare orală în limba română

  • Repartizarea candidaților aici

Proba D - Competențe digitale

  • Repartizarea candidaților aici

Proba C - Competențe într-o limbă de circulație internațională

Modele subiecte Bacalaureat 2018