• Regulamentul de organizare și funcționare a unităților din învățământul preuniversitar (pdf)
  • Regulamentul de ordine interioară (pdf)