Nr. Comisia Responsabil Membrii
1 Comisia pentru curriculum prof. Bogdana SALVAN

ing. Nicolae BURDEȚI

prof. Adriana MOLDOVAN

ing. Andreea ROMAN

2 Comisia de evaluare și asigurare a calității ing. Anca IUGA

ing. Adina TĂNASE

prof. Bogdana SALVAN

ing. Andreea ROMAN

3 Comisia pentru perfecționare și formare continuă ing. Nicolae BURDEȚI

prof. Romelia COSMA

prof. Doina CANTOR

ing. Andreea ROMAN

4 Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență ing. Cristian COSMA

prof. George MUREȘAN

admin. Anamaria DEDEA

ing. Sanda RĂDAC

 

5 Comisia pentru cotrolul managerial intern ing. Cristian COSMA

ec. Ionela PINCA

ing. Adina TĂNASE

prof. Vasile MIZGAN

6 Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și a discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității prof. George MUREȘAN

prof. Romelia COSMA

prof. Petru TĂNASE

prof. Radu BĂEȘ

7 Comisa pentru programe și proiecte educative prof. Simona NISTOR

prof. Adriana MOLDOVAN

prof. Romelia COSMA

prof. Vasile MIZGAN