PROIECT - EQAVET-NRP-RO 2021

Colectarea feedback-ului privind satisfactia elevilor în raport cu furnizarea programelor

de formare profesională și evaluarea rezultatelor învățării - Chestionar aici