Profesorii de serviciu pe școală - martie_aprilie 2020 - aici

EVENIMENTE EDUCAȚIONALE ORGANIZATE ÎN PERIOADA 11 FEBRUARIE - 11 MARTIE 2020 - aici

Concurs ocupare post paznic

Informații secretariat, bibliografie aici

PROIECT - EQAVET-NRP-RO 2019

Colectarea feedback-ului privind satisfactia elevilor în raport cu furnizarea programelor

de formare profesională și evaluarea rezultatelor învățării - Chestionar aici